Θανάσης Ακοκκαλίδης

Ηθοποιός - Σκηνοθέτης

Εργογραφία
Ηθοποιός (8)
Επιμέλεια κίνησης (4)
Σκηνοθέτης (2)
Σύλληψη/Ιδέα (2)