Τηλέμαχος Τσαρδάκας

Συγγραφέας - Σκηνοθέτης

Εργογραφία
Συγγραφέας (11)
Σκηνοθέτης (6)
Στίχοι (4)
Δραματουργική ανάλυση (1)
Σύλληψη/Ιδέα (1)