Τηλέμαχος Τσαρδάκας

Συγγραφέας - Σκηνοθέτης

Εργογραφία
Συγγραφέας (10)
Σκηνοθέτης (6)
Στίχοι (3)
Δραματουργική ανάλυση (1)
Σύλληψη/Ιδέα (1)