Τζίνα Ηλιοπούλου

Ενδυματολόγος - Σκηνογράφος
Ενδυματολόγος (9)
Βοηθός σκηνογράφου (4)
Σκηνογράφος (4)
Βοηθός ενδυματολόγου (3)