Συντελεστές θεάτρου από 'Ά' και συμμετοχή ως 'Βοηθός σκηνοθέτη'