Συντελεστές θεάτρου από 'Ό' και συμμετοχή ως 'Συγγραφέας'