Συντελεστές θεάτρου από 'Α' και συμμετοχή ως 'Βοηθός σκηνοθέτη'