Συντελεστές θεάτρου από 'Α' και συμμετοχή ως 'Hair design/Hair stylist'