Συντελεστές θεάτρου από 'Α' και συμμετοχή ως 'Σκηνικά αντικείμενα / μάσκες'