Συντελεστές θεάτρου από 'Α' και συμμετοχή ως 'Μουσικοί επί σκηνής'