Συντελεστές θεάτρου από 'Α' και συμμετοχή ως 'Σύλληψη/Ιδέα'