Συντελεστές θεάτρου από 'Α' και συμμετοχή ως 'Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία'