Συντελεστές θεάτρου από 'Β' και συμμετοχή ως 'Σκηνοθέτης'