Συντελεστές θεάτρου από 'Β' και συμμετοχή ως 'Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία'