Συντελεστές θεάτρου από 'Γ' και συμμετοχή ως 'Ηθοποιός' (σελίδα 4 από 14)