Συντελεστές θεάτρου από 'Γ' και συμμετοχή ως 'Σύλληψη/Ιδέα'