Συντελεστές θεάτρου από 'Γ' και συμμετοχή ως 'Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία'