Συντελεστές θεάτρου από 'Δ' και συμμετοχή ως 'Hair design/Hair stylist'