Συντελεστές θεάτρου από 'Δ' και συμμετοχή ως 'Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία'