Συντελεστές θεάτρου από 'Δ' και συμμετοχή ως 'Video'