Συντελεστές θεάτρου από 'Ε' και συμμετοχή ως 'Ενορχηστρώσεις/Μουσική διεύθυνση'