Συντελεστές θεάτρου από 'Ε' και συμμετοχή ως 'Σύλληψη/Ιδέα'