Συντελεστές θεάτρου από 'Ε' και συμμετοχή ως 'Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία'