Συντελεστές θεάτρου από 'Θ' και συμμετοχή ως 'Σκηνικά αντικείμενα / μάσκες'