Συντελεστές θεάτρου από 'Θ' και συμμετοχή ως 'Μουσική'