Συντελεστές θεάτρου από 'Θ' και συμμετοχή ως 'Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία'