Συντελεστές θεάτρου από 'Ι' και συμμετοχή ως 'Ηθοποιός' (σελίδα 2 από 3)