Συντελεστές θεάτρου από 'Ι' και συμμετοχή ως 'Συγγραφέας'