Συντελεστές θεάτρου από 'Κ' και συμμετοχή ως 'Φιλική συμμετοχή'