Συντελεστές θεάτρου από 'Κ' και συμμετοχή ως 'Hair design/Hair stylist'