Συντελεστές θεάτρου από 'Κ' και συμμετοχή ως 'Σκηνικά αντικείμενα / μάσκες'