Συντελεστές θεάτρου από 'Κ' και συμμετοχή ως 'Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία'