Συντελεστές θεάτρου από 'Λ' και συμμετοχή ως 'Βοηθός σκηνογράφου'