Συντελεστές θεάτρου από 'Λ' και συμμετοχή ως 'Σκηνικά αντικείμενα / μάσκες'