Συντελεστές θεάτρου από 'Λ' και συμμετοχή ως 'Επιμέλεια κίνησης'