Συντελεστές θεάτρου από 'Μ' και συμμετοχή ως 'Σκηνικά αντικείμενα / μάσκες'