Συντελεστές θεάτρου από 'Μ' και συμμετοχή ως 'Μουσική Διδασκαλία'