Συντελεστές θεάτρου από 'Ν' και συμμετοχή ως 'Ηθοποιός'