Συντελεστές θεάτρου από 'Ν' και συμμετοχή ως 'Ακούγεται η φωνή'