Συντελεστές θεάτρου από 'Ν' και συμμετοχή ως 'Σκηνικά αντικείμενα / μάσκες'