Συντελεστές θεάτρου από 'Ν' και συμμετοχή ως 'Μουσικοί επί σκηνής'