Συντελεστές θεάτρου από 'Ν' και συμμετοχή ως 'Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία'