Συντελεστές θεάτρου από 'Ξ' και συμμετοχή ως 'Ηθοποιός'