Συντελεστές θεάτρου από 'Ο' και συμμετοχή ως 'Μουσικοί επί σκηνής'