Συντελεστές θεάτρου από 'Ο' και συμμετοχή ως 'Σύλληψη/Ιδέα'