Συντελεστές θεάτρου από 'Π' και συμμετοχή ως 'Σκηνογράφος' (σελίδα 2 από 4)