Συντελεστές θεάτρου από 'Π' και συμμετοχή ως 'Σκηνικά αντικείμενα / μάσκες'