Συντελεστές θεάτρου από 'Π' και συμμετοχή ως 'Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία'