Συντελεστές θεάτρου από 'Ρ' και συμμετοχή ως 'Ηθοποιός'