Συντελεστές θεάτρου από 'Ρ' και συμμετοχή ως 'Ακούγεται η φωνή'